GODT VÆRKTØJ
ER DET HALVE
ARBEJDE

Hvorfor TPG/Værktøjer

Teoretisk afsæt

Inspiration kommer fra forskellige faglige, teoretiske retninger herunder indenfor kvantefysik, neurologi og neurovidenskab, (adfærds)psykologi, (verbal og non- verbal) kommunikation, ledelse, strategi og afsætning

NEO-PI-3

NEO-PI-3 er en personlighedstest, som integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personlighed og beskriver menneskers adfærd. Den bagvedliggende teori er BIG5.

 

En persons personlighed og personlighedstræk afdækkes med afsæt i Fem-Faktor-modellen (Big5), hvor personligheden opgøres på fem overordnede faktorer: Neuroticisme, Ekstroversion, Åbenhed, Venlighed og Samvittighedsfuldhed.

 

Testen består af 240 spørgsmål og gennemføres online i Hogrefes HTS-system. Læs mere: Klik her!

IST-Screening

IST-Screening er en intelligenstest, som anvendes til at vurdere voksne menneskers kognitive færdigheder.

 

Testen trækker på erfaringer med kendte delprøver fra det omfattende testbatteri IST 2000 R.

  • IST-Screening omfatter følgende delprøver: Analogier (verbal intelligens)
  • Talrækker (numerisk intelligens)
  • Logisk ræsonnement (abstraktionsniveau)

Testen gennemføres online i Hogrefes HTS-system. Læs mere: Klik her!

Integrative Enneagram

Enneagrammet er en transformations model, som kan bruges til personlig, team- og organisations udvikling.

Modellen opererer med en forståelse af, at der i udgangspunktet er 9 persontyper med hver deres;

  • tanke-, føle- og handlemønstre
  • livsperspektiver og personlighedsstil
  • forsvarsmekanismer, overlevelsesstrategier

Enneagrammet kan bruges til at øge vores selvbevidsthed og indsigt i andre. Det giver anvisninger til, hvordan man konkret udfolder sit potentiale og får adgang til flere af sine iboende ressourcer Læs mere: Klik her!

The Five Behaviours of a Cohesive Team™

Den amerikanske ledelseskonsulent Patrick Lencioni har i samarbejde med det amerikanske forlag, John Wiley & Sons, Inc., udviklet et værktøj til at afdække sammenhængskraften i en ledergruppe og dens evne til at samarbejde om at skabe og levere solide resultater.

 

Værktøjet er baseret på Lencionis model beskrevet i bogen, ”The 5 dysfunctions of a team”.

 

Læs mere: Klik her!