VISDOM ER IKKE RESULTATET AF EN UDDANNELSE, MEN ET LIVSLANGT FORSØG PÅ AT OPNÅ DET

– Albert Einstein

Om/Personen bag

Fundamentet

Jeg har arbejdet som ledelsesrådgiver og headhunter i byggebranchen – med udvikling af organisationer og ledere, som intern og ekstern konsulent siden 2015. Forinden var jeg beskæftiget med projektledelse, forretningsudvikling, salg og ledelse.

 

Mine kunder kender mig for min gode evne til at analysere og anskue organisatoriske problematikker, for min dedikation, mit nærvær og ærlighed. Jeg brænder for at gøre en forskel og sikrer mine kunders udbytte gennem varig læring på mine workshops mv.

 

Jeg tror på, at skræddersyede forløb er vejen frem, så det passer ind i jeres organisation og aktuelle hverdag. Da jeg både har siddet som intern og ekstern konsulent, jeg kender “begge sider af bordet”, herunder anskuelsen og afdækning af problematikkerne og indgåelse af samarbejde bl.a. med eksterne konsulenter.

 

Som tidligere konkurrencesvømmer har jeg altid været drevet af at skabe resultater og nå mine mål. – Det er jeg (også) præget af i mit professionelle virke, hvor mit fokus er at bidrage til, at organisationer og ledere vedvarende skaber solide resultater – forretningsmæssigt og menneskeligt – på den mest mulige bæredygtige måde, med afsæt i bevidst lederskab.

 

Jeg har gennemført et par uddannelser indenfor hhv. afsætning og ledelse. Jeg er certificeret coach og er bl.a. certificeret i forskellige personlighedtestsværktøjer. Jeg har taget en række kurser inden for kropssprog og nonverbal kommunikation.

 

Jeg tror på, at mennesker enten er i udvikling eller afvikling, og derfor er det vigtigt for mig løbende at udbygge min viden og færdigheder gennem løbende videreuddannelse bl.a. indenfor områderne: neurovidenskab, (adfærds- og kognitiv)psykologi, Enneagrammet, kropssprog, organisation og ledelse.

Den røde tråd...

Min store passion gennem de sidste 25 år har været at blive klogere på mennesker, vores forskelligheder og hvorfor vi opfører os, som vi gør.

 

Med stor interesse og nysgerrighed har jeg de sidste knap 25 år tilegnet mig viden om, hvordan vi mennesker fungerer. Hvorfor vi er, som vi er (forskellige). Hvad  personligheden er, består af og skabes. Hvordan vores hjerne fungerer og ikke mindst styrer os i alle aspekter af livet.

 

Jeg har opbygget viden om og indsigt i, hvordan vi er styret neurologisk, kognitivt, følelses- og adfærdsmæssigt. Om hvordan vi opfatter verden (forskelligt) og hvilken betydning det har for vores måde at interagerer med os selv og hinanden på.

 

Jeg har et godt indblik i, hvad der skal til for at skabe varige forandringsskabelse. Ligesom jeg kender de bagvedliggende årsager til, hvorfor vedvarende forandringsskabelse i os selv og sammen med andre er så pokkers svært.

 

Det og meget mere har udstyret mig med en solid viden om, hvordan en virksomhed gennem optimal personsammensætning skaber gode vilkår for sunde organisationer med velfungerende teams, som  samarbejder på tværs af organisationens værdikæde. Og som positiv konsekvens kan skabe resultater på en mere bæredygtig måde med respekt for mennesket. 

Uddannelse

 • HD Organisation & Ledelse, CBS
 • HD Afsætning, CBS
 • Mercuri Urval Business School
 • NLP Body Language Practitioner (NLP-foreningen)
 • NLP Body Language Master (NLP-foreningen) påbegyndes
 • Enneagram Business Practitioner (IEA)

Certificeringer

 • Certificeret Coach (ICF)
 • Certificeret Ledercoach
 • Certificeret facilitator, Assessment of the Five
  Behaviors of a Cohesive Team
 • IEQ9 certificeret 
 • Neo-PI-3 certificeret
 • PAPI certificeret  
 • MUPI certificeret (Mercuri Urval, personlighedstest)
 • MUCT certificeret  (Mercuri Urval, kognitive test)

Kurser

 • Becoming supernatural – the power of changing your thinking
 • Enneagram – Essentials
 • Enneagram – The psycology of the instincts
 • Enneagram Next Level
 • Enneagram Tritypes
 • Enneagrammet – Conflict management
 • Healing trauma & addiction
 • The Brain Rewired