INDEN FOR HOLDSPORT FORHOLDER DET SIG
SÅDAN, AT HVER GANG MAN HJÆLPER
EN ANDEN, HJÆLPER MAN SIG SELV

Om TPG/Navnet

Navnet

ThePineGroup-navnet er inspireret af 2 dele hhv. fyrretræ og gruppe.

 

Fyrretræet (“Pine”) fordi det rundt i verden er et kulturelt symbol for bl.a. beslutsomhed, fornyelse, styrke, tilpasningsevne og visdom. – Karakteristika, som vi mener, kendetegner den moderne leder.

 

Og gruppe (“Group”) i erkendelsen af, at vi alle er en del af noget større end blot os selv.– At vi har brug for hinanden for at lykkes – uanset, hvem vi er og hvad vi sigter efter at lykkes med! Og at vi påvirker hinanden uagtet vi er bevidste om det eller jer.

 

ThePineGroups arbejde tager afsæt i disse kendtegn, og støtter ledere i at udvikle deres ledelsesstil – Så de med afsæt i netop disse færdigheder kan levere de bedste resultater til virksomheden baseret på bevidst lederskab og loyalt følgeskab fra glade medarbejdere.

Koglen

Symboliserer de frø, som sås, når vi mennesker tillader os at stille spørgsmål ved status quo – Når vi har modet til at tænke nye tanker, se situationer fra nye vinkler, handle og kommunikere på nye måder.

 

ThePineGroup stræber efter at “plante” sådanne frø i jeres organisationer – ved at inspirere og udfordre jeres ledere til nytænkning, fornyelse og udvikling – så de styrker deres evner til at skabe og levere bedre resultater.
Koglens frøskæl – farverne – symboliserer organisationernes mangfoldighed. Koglens konstruktion symboliserer den indbyrdes afhængighed, der er mellem leddene i en virksomheds værdikæde.

 

Ved at skabe en forståelse for og bevidsthed i organisationen om, at alle funktioner spiller en væsentlig rolle i forhold til at indfri virksomhedens overordnet mål – øger I organisationens muligheder for at skabe resultater, mere effektfuldt. Sigter I derudover efter bevidst at sammensætte organisationen, så jeres ansattes forskellige personligheder komplimenterer og spiller hinanden bedre – får I adgang til uudnyttede ressourcer – Som I kan bruge til at udbygge virksomhedens resultatskabelse, konkurrencefordele, markedsposition!