Loyale kunder skabes gennem glade medarbejdere...

Og glade medarbejdere udspringer af bevidste ledere med et stærkt personligt lederskab og høj EQ.

ThePineGroup tror på, at virksomheders vedvarende succes bygger på sunde organisationer. – Sunde organisationer
med velfungerende ledergrupper, som opererer med en høj sammenhængskraft.

Ydelser/Ledergruppeudvikling

Hvor solid er jeres ledergruppe?

Har I styr på, hvordan I bringer jeres forskelligheder bedst i spil for organisationens bedste? Er I opmærksomme på, hvorfor I “slår jer” på hinanden? Ved I, hvordan I bedst håndterer konflikterne, som opstår i jeres ledergruppe?

 

På dette forløb arbejder vi sammen på at styrke jeres ledergruppes sammenhængskraft, så I får mere ud af jeres samarbejde.

Dette skræddersyet forløb inkluderer

73
Jeres fokus MWB
74
Jeres Værdikæde
75
Jeres nuværende situation
76
Jeres ledergruppes personsammensætning
77
Jeres ledergruppes sammenhængskraft
78
Jeres kommunikation
79
Personvurdering af hver leder
80

Personlig rapport med lederens testresultater

81
Faglige indlæg
82

Relevante ledelsesværktøjer

Arbejder jeres ledergruppe ud fra det samme afsæt?

Er I enige om virksomhedens eksistensgrundlag? Har I samme opfattelse af, hvad jeres virksomhed skal være kendt for (i markedet)? Er I afstemt om, hvor I er på vej hen og, hvad ledergruppens primære fokus pt. er?

 

På dette forløb arbejder vi i ledergruppen sammen på at styrke det fundament, som I (jeres ledergruppe og dermed organisation) står på og arbejder ud fra. – Så I får endnu mere ud af gruppens og organisationens ressourcer og indsatser.

Dette skræddersyet forløb inkluderer

83
Jeres raison d’être (formål)
84

Jeres ledestjerne (vision)

85
Jeres kerneværdier
75

Jeres nuværende situation

86

Jeres kunder (internt og eksternt)

73
Jeres fokus MWB
78
Jeres kommunikation
79
Personvurdering af hver leder
80

Personlig rapport med lederens testresultater

81
Faglige indlæg
82

Relevante ledelsesværktøjer

Løber ledergruppen i samme retning?

Arbejder I effektivt sammen gennem virksomhedens værdikæde? Er det tydeligt for alle, hvordan afdelingerne bedst understøtter hinanden frem mod mål? Forstår jeres organisation, hvem der er ansvarlige for hvad og hvornår “hvad” skal leveres til hvem?

 

Formålet med dette forløb er at optimere samarbejdet på tværs af jeres værdikæde – Så organisationens samlet evne til at nå jeres målsætninger, i en evig omskiftelig verden, styrkes.

Dette skræddersyet forløb inkluderer

74
Jeres Værdikæde
76
Jeres ledergruppes personsammensætning
73
Jeres fokus MWB
87
Jeres leverancer
88
Styrkelse af jeres indbyrdes samarbejde
78
Jeres kommunikation
79
Personvurdering af hver leder
80

Personlig rapport med lederens testresultater

81
Faglige indlæg
82
Relevante ledelsesværktøjer

Har I fat i jeres medarbejdere?

Ved jeres medarbejdere, hvordan deres indsatser er koblet til virksomhedens strategi? Har I fortalt dem, hvordan deres leverancer direkte påvirker virksomhedens resultater? Ved de, hvordan de skaber værdi for virksomheden?

  

På dette forløb arbejder vi på at styrke koblingen mellem virksomhedens strategi, målsætninger og jeres medarbejdere. Formålet er at knytte jeres medarbejdere til jeres organisation, så organisationen får mere ud af de samlede ressourcer.

Dette skræddersyet forløb inkluderer

73
Jeres fokus MWB
74
Jeres Værdikæde
89
Den respektive medarbejder
87
Medarbejderens leverancer
88
Sådan spiller I m/k bedre
78
Jeres kommunikation
79
Personvurdering af hver leder
80

Personlig rapport med lederens testresultater

81
Faglige indlæg
82

Relevante ledelsesværktøjer