95 % AF DET, VI TÆNKER, FØLER OG GØR HVER DAG ER STYRET AF VORES UNDER-BEVIDSTHED. OG 90 % AF DET ER EN GENTAGELSE AF DET, VI TÆNKTE, FØLTE OG GJORDE I GÅR...

Hvorfor TPG/Elementer

Loyale kunder kommer af glade medarbejdere...

…Og glade medarbejdere udspringer af moderne ledere med bevidst lederskab.

 

En virksomheds succes bygger på en sund organisation med en velfungerende ledergruppe, som evner at skitsere virksomhedens ledestjerne, mål og retning for sine medarbejdere. Og levere gode resultater ved dagligt at handle og kommunikere i overensstemmelse med virksomhedens værdier – både internt og eksternt på tværs af virksomhedens værdikæde – Altid med topledelsen i front!

 

ThePineGroup tror på, at en sund organisation er en organisation i balance. – Hvor der er sammenhæng mellem “organisationens hoved” (why, vision og strategi), hjerte (værdier og ansatte) og handlinger (den daglige adfærd og kommunikation).

 

Det er med den forståelse, at ThePineGroup arbejder med forretnings-, organisations- og ledelsesudvikling.

Elementer i samarbejdet

Alle former for samarbejde indledes med et uforpligtende møde, hvor jeres mål, udfordringer og opgavens omfang afdækkes og afstemme

Alle forløb designes i tæt samarbejde med jer. Og kobles til jeres værdier og strategi, så forløbet tilpasses jeres organisation og jeres ansatte

Elementer i samarbejdet

Anvendte metoder og værktøjer er forskningsbaserede, som omsættes til praktiske redskaber, som I kan bruge direkte i jeres dagligdag

For at få det mest retvisende billede af jeres virksomhed og organisation indhentes referencer fra jeres kunder og samarbejdspartnere. 

Elementer i samarbejdet

Alle forløb er målrettet mod at skabe vedvarende forandringer i jeres organisation gennem øget bevidsthed og adfærdsændringer

Udviklingsforløb består af faglige indlæg, workshops, 1:1-sparring samt implementering af udviklingstiltag gennem praktisk og virksomhedsnær træning

Elementer i samarbejdet

I et forløb tilbydes du (leder) at få lavet en personvurdering, så du får adgang til dit potentiale til gavn for dig og “din” organisation

Alle forløb skræddersyes, og tilpasses jeres organisation, leder-gruppens personsammen-sætning, jeres mål, udfordringer mv. 

Elementer i samarbejdet

TPG yder løbende jeres ledergruppe/ledere rådgiving på de udfordringer, I måtte stå med undervejs et forløb

For at støtte jeres organisations videre udvikling, afsluttes forløb med planlægning af jeres fokus de kommende 6-12 mdr.

Elementer i samarbejdet

Al data og viden indsamlet om jeres organisation og involverede parter behandles fortroligt. Dette gælder fra initial dialog til afsluttet forløb

Alle ydelser leveret af TPG er underlagt rådgiveransvar.

 

Rådgiveransvarsforsikring er tegnet hos Top Danmark